דירת נופש על קו החוף

נתניה

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חלל מגורים

חדר רחצה 1

חדר רחצה 1

חדר רחצה 2

חדר רחצה 2

חדר רחצה 2

חדר רחצה 2

חדר רחצה 2

חדר רחצה 2

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

יחידת הורים

חדר רחצה הורים

חדר רחצה הורים

חדר רחצה הורים

חדר רחצה הורים

חדר אורחים 1

חדר אורחים 1

חדר אורחים 1

חדר אורחים 1

חדר אורחים 2

חדר אורחים 2