קפה גרג

סניף הקניון הגדול, פתח תקווה

 

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה

קפה גרג, סניף הקניון הגדול פתח תקווה